Campanya de neteja viària de Móstoles

by Lavola - 15/10/2019
“¿Lo hacemos?” és una campanya destinada a millorar la neteja de la ciutat comptant amb la implicació de la ciutadania. Compta amb tres eixos diferenciats per tres colors vius diferents. La finalitat és captar l’atenció de les persones.La imatge dissenyada té un caràcter positiu i simpàtic, amb una iconografia d’estil manual i una tipografia manuscrita que dona un caràcter més personal i proper
Gallery: Advertising, Visual comunicationDo not stay outside. Subscribe to our newsletter to receive notices about new editions of awards and news.