El camp nom no està definit dins de la classe. (treball)