Meetfulness

por Lavola - 11/10/2018
La imatge de la metodologia Meetfulness està formada per una tipografia pròpia que simula un traç manual i fet amb retolador. El procés de disseny de la imatge s’ha realitzat a partir de la pròpia metodologia, que consisteix en el conjunt d’habilitats i instruments que permeten crear les condicions per a un desenvolupament satisfactori dels processos grupals i creatius.
galeria: Desenho gráficoNão você quedes fuera. Sucre um boletim informativo para receber avisos sobre as novas edições dos prixos e novedades.